Questions

Gujarati Lesson 9 (Questions and Misunderstanding)

Duration: 30 mins

This 9th lesson teaches an important aspect in Gujarati which is the interrogative form also called questions. In addition, there is a list of vocabulary terms about misunderstanding and finally some commonly used phrases. I will try to give examples using both vocabulary and grammar. That way it will be easy for you to see the words when they are separate and when they are in a sentence. Going through the whole page should take about 30 min. Make sure to read the pronunciation and hear the audio as well. If you have any question about this course, please email me directly at Gujarati Classes.

Questions

Being able to ask questions is what makes us curious beings, which in turns broadens our knowledge. It is no different when it comes to learning Gujarati. You will always be asking questions, and the following are some tools to help you in that quest.

The following are the 5 Ws + "how" commonly used adverbs to express the interrogative form. Most likely, whenever a question needs to be asked, one of them should be used. The table contains 3 columns (English, Gujarati, and Audio). Make sure you repeat each word after hearing it by either clicking on the audio button or by reading the pronunciation. That should help with memorization as well as improving your pronunciation.

Interrogative Form in Gujarati

Questions Gujarati
How?કેવી રીતે
kēvī rītē
What?શું?
śuṁ?
When?ક્યારે
Kyārē
Where?ક્યાં
kyāṁ 
Who?કોણ
kōṇa
Why?શા માટે , કયા હેતુ
śā māṭē, kayā hētu

Now we will try to implement the adverbs above into full Gujarati sentences. That way you will be able to use the word not only by itself but embedded in a structure.

Gujarati Questions in a Sentence

Can I come?શુ હું આવી શકુ છુ?
śu huṁ āvī śaku chu?
Can I help you?શું હું તમને મદદ કરી શકું?
Śuṁ huṁ tamanē madada karī śakuṁ?
Can you help me?શું તમે મને મદદ કરી શકો?
Śuṁ tamē manē madada karī śakō?
Do you know her?તમે તેને જાણો છો?
Tamē tēnē jāṇō chō?
Do you speak English?તમે અંગ્રેજી બોલો છો
Tamē aṅgrējī bōlō chō 
How difficult is it?આ કેટ્લુ મુશ્કેલ છે?
ā kēṭlu muśkēla chē?
How far is this?આ કેટ્લુ દૂર છે?
Ā kēṭlu dūra chē?
How much is this?આનો શું ભાવ છે?
Ānō śuṁ bhāva chē?
How would you like to pay?તમે કઈ રીતે ચૂકવણી કરવા માંગશો?
Tamē ka'ī rītē cūkavaṇī karavā māṅgaśō?
What is this called?આને શું કહેવાય છે?
Ānē śuṁ kahēvāya chē?
What is your name?તમારુ નામ શુ છે?
Tamāru nāma śu chē?
What time is it?અત્યારે શું સમય થયો છે/કેટલા વાગ્યા
Atyārē śuṁ samaya thayō chē/kēṭalā vāgyā 
When can we meet?આપણે ક્યારે મળી શકીયે?
āpaṇē kyārē maḷī śakīyē?
Where do you live?તમે ક્યાં રહો છો
Tamē kyāṁ rahō chō 
Who is knocking at the door?બારણા ઉપર કોણ ટકોરા કરે છે?
bāraṇā upara kōṇa ṭakōrā karē chē?
Why is it expensive?આ મોઙ્હુ કેમ છે?
Ā mōṅhu kēma chē?

Questions?

If you have any questions, please contact me using the Gujarati contact form on the header above.

Vocabulary List about Misunderstanding

There are times when you will not understand what a person said in Gujarati, or simply that you want them to repeat a word. The following are 24 expressions used to clear misunderstandings. Very essential to any conversation!

Misunderstanding in Gujarati

Misunderstanding Gujarati
Can you repeat?શું તમે ફરી કહી શકો?
Śuṁ tamē pharī kahī śakō?
Can you speak slowly?શું તમે ધીમેથી બોલી શકો?
Śuṁ tamē dhīmēthī bōlī śakō?
Did you understand what I said?મેં શું કહ્યું તે તમે સમજ્યા?
Mēṁ śuṁ kahyuṁ tē tamē samajyā?
Don't worry!ચિંતા ન કરશો!
Cintā na karaśō!
Excuse me? (i.e. I beg your pardon?)માફ કરશો?
Māpha karaśō?
How do you say "OK" in French?તમે ફ્રેન્ચમાં ""ઓકે"" કઈ રીતે કહો છો?
Tamē phrēncamāṁ""ōkē"" ka'ī rītē kahō chō?
I don't know!મને ખબર નથી!
Manē khabara nathī!
I don't understand!મને સમજાયું નહીં!
Manē samajāyuṁ nahīṁ!
I need to practice my Frenchમારે ફ્રેન્ચની પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે
Mārē phrēncanī prēkṭisa karavānī jarūra chē
Is that right?શું તે બરાબર છે?
śuṁ tē barābara chē?
Is that wrong?શું તે ખોટું છે?
Śuṁ tē khōṭuṁ chē?
Mistakeભૂલ
Bhūla
My French is badમારું ફ્રેન્ચ કાચું છે
māruṁ phrēnca kācuṁ chē
No problem!કોઈ વાંધો નહીં!
kō'ī vāndhō nahīṁ!
Quicklyઝડપથી,જલ્દી
Jhaḍapathī,jaldī
Slowlyધીમેથી
dhīmēthī
Sorry (to apologize)દિલગીર છું (માફી માંગવા માટે)
dilagīra chuṁ (māphī māṅgavā māṭē)
To speakબોલવું
bōlavuṁ
What does that word mean in English?અંગ્રેજીમાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?
aṅgrējīmāṁ ā śabdanō artha śuṁ chē?
What is this?આ શું છે?
Ā śuṁ chē?
What should I say?મારે શું કહેવું જોઈએ?
Mārē śuṁ kahēvuṁ jō'ī'ē?
What?કયું
Kayuṁ
What's that called in French?ફ્રેન્ચમાં તેને શું કહે છે?
phrēncamāṁ tēnē śuṁ kahē chē?
Write it down please!કૃપા કરીને તેને લખી લો!
Kr̥pā karīnē tēnē lakhī lō!

Donations

Our goal is to make this website the best in the world and 100% free. If you donate to us, we will put the donated money into improving the site even more by adding content and services. You are kindly welcome to do so here: Donate. If you cannot donate, please tell your friends about the site.

Daily Conversation in Gujarati

Finally, a list of some common phrases that you might come across from time to time. For a complete list of commonly used sentences, please visit our Gujarati Phrases page. Enjoy!

Common Expressions in Gujarati

English Gujarati
This
Ā 
Thatતે
Hereઅહીંયા
ahīnyā 
Thereત્યાં , તે જગ્યાએ
tyāṁ, tē jagyā'ē
In The Morningસવારના
savāranā 
In the eveningસાંજના
sān̄janā 
At Nightરાત્રે
rātrē 
Really!ખરેખર, એમ કે, સાચ્ચે
kharēkhara, ēma kē, sāccē
Look!જુઓ
ju'ō 
Hurry up!જલ્દી કરો
jaldī karō 

Fun Facts

Language Quote: The oldest written language was believed to be written in about 4500 BC.

Congratulations! You finished your 9th lesson in Gujarati about questions, and misunderstanding. Are you ready for the next lesson? We recommend Gujarati Lesson 10. You can also simply click on one of the links below or go back to our Learn Gujarati homepage.