Prepositions

Gujarati Lesson 4 (Prepositions and Directions)

Duration: 30 mins

This first lesson teaches many important aspect of Gujarati like prepositions, vocabulary list about directions and finally common phrases about how to introduce yourself. I will try to give examples using both vocabulary and grammar. That way it will be easy for you to see the words when they are separate and when they are in a sentence. Going through the whole page should take about 30 min. Make sure to read the pronunciation and hear the audio as well. If you have any question about this course, please email me directly at Gujarati Classes.

Prepositions

Prepositions are used in almost every sentence. They can be a great tool to link words with each other. For example by simply knowing how to use "to", "with", "from", "after" you can expand your conversation scope. In short, a preposition describes a relationship between words in a sentence, for example: I agree with you.

Below is a list of 27 prepositions that you might come across or use very often. The table contains 3 columns (English, Gujarati, and Audio). Make sure you repeat each word after hearing it by either clicking on the audio button or by reading the pronunciation. That should help with memorization as well as improving your pronunciation.

Prepositions List in Gujarati

Prepositions Gujarati
In front ofસામે,આગળ
sāmē,āgaḷa
Behindપાછળ
pāchaḷa
Beforeપહેલાં
pahēlāṁ
Afterપછી
pachī
Insideઅંદરની બાજુ
andaranī bāju
Withસાથે
sāthē
Withoutવગર
vagara
Outsideબહાર
bahāra
On top ofની ઉપર
nī upara
Underનીચે
nīcē
About (in regards to)લગભગ
lagabhaga
Againstની સામે
nī sāmē
Andઅને
anē
As (similar to)સમાન રીતે
samāna rītē
Betweenવચ્ચે
vaccē
Butપરંતુ
parantu
Forમાટે
māṭē
Fromમાંથી
mānthī
Inમાં
māṁ
Instead ofતેને બદલે
tēnē badalē
Nearનજીક
najīka
Ofનું, નો, ની
nuṁ, nō, nī
Orઅથવા
athavā
Sinceત્યારથી
tyārathī
Soતેથી
tēthī
Toટિપ (વેઈટર માટે નાણાં)
ṭipa (vē'īṭara māṭē nāṇāṁ)
Untilત્યાં સુધી
tyāṁ sudhī

Now we will try to implement some of the prepositions above into full Gujarati sentences. That way you will be able to use the word not only by itself but embedded in a structure.

Gujarati Prepositions in a Sentence

English Gujarati
Can I practice Italian with you?શું હું તમારી સાથે ઈટાલિઅનની પ્રેક્ટિસ કરી શકું?
śuṁ huṁ tamārī sāthē īṭāli'ananī prēkṭisa karī śakuṁ?
I speak French but with an accentહું ફ્રેન્ચ બોલું છું પરંતુ ઉચ્ચાર સાથે
Huṁ phrēnca bōluṁ chuṁ parantu uccāra sāthē
I was born in Miamiહું મિયામીમાં જન્મ્યો/જન્મી હતો/હતી
huṁ miyāmīmāṁ janmyō/janmī hatō/hatī
I'm from Japanહું જાપાનથી આવ્યો છું
huṁ jāpānathī āvyō chuṁ
The letter is inside the bookપત્ર પુસ્તકની અંદર છે
patra pustakanī andara chē
The pen is under the deskપેન ડેસ્કની નીચે છે
pēna ḍēskanī nīcē chē
Directions
Can I help you?શું હું તમને મદદ કરી શકું?
śuṁ huṁ tamanē madada karī śakuṁ?

Questions?

If you have any questions, please contact me using the Gujarati contact form on the header above.

Vocabulary List about Directions

Below is a list of 28 words and sentences related to directions that you might need when lost or asking for help. If you can memorize them by heart, you will be able to travel from point A to point B by following directions.

Giving Directions in Gujarati

Directions Gujarati
Can you help me?શું તમે મને મદદ કરી શકો?
Śuṁ tamē manē madada karī śakō?
Can you show me?શું તમે મને બતાવી શકો?
Śuṁ tamē manē batāvī śakō?
Come with me!મારી સાથે આવો!
Mārī sāthē āvō!
Downtown (city center)ડાઉનટાઉન (શહેરનું કેન્દ્ર)
Ḍā'unaṭā'una (śahēranuṁ kēndra)
Excuse me! (to ask someone)માફ કરશો! (કોઈને પૂછવા માટે)
māpha karaśō! (Kō'īnē pūchavā māṭē)
Go straightસીધા જાઓ
sīdhā jā'ō
How can I get to the museum? હું મ્યુઝિયમ કઈ રીતે પહોંચી શકું?
huṁ myujhiyama ka'ī rītē pahōn̄cī śakuṁ?
How long does it take to get there?ત્યાં પહોંચવામાં કેટલો સમય લાગે છે?
Tyāṁ pahōn̄cavāmāṁ kēṭalō samaya lāgē chē?
I'm lostહું ભૂલો પડ્યો છું
Huṁ bhūlō paḍyō chuṁ
I'm not from hereહું અહીંનો નથી
huṁ ahīnnō nathī
It's far from hereતે અહીંથી દૂર છે
tē ahīnthī dūra chē
It's near hereતે અહીં નજીક છે
tē ahīṁ najīka chē
One moment please!એક મિનિટ પ્લીઝ!
ēka miniṭa plījha!
Turn leftડાબે વળો
Ḍābē vaḷō
Turn rightજમણે વળો
jamaṇē vaḷō
Farદૂર
dūra
Hereઅહીં
ahīṁ
Leftડાબે
ḍābē
Rightજમણે
jamaṇē
Nearનજીક
najīka
Straightસીધા
sīdhā
Thereત્યાં
tyāṁ
To driveમાટે
māṭē
To turnવળવું
vaḷavuṁ
To walkચાલવું
cālavuṁ
Traffic lightટ્રાફિક લાઈટ
ṭrāphika lā'īṭa
Transportationપરિવહન
parivahana

Donations

Our goal is to make this website the best in the world and 100% free. If you donate to us, we will put the donated money into improving the site even more by adding content and services. You are kindly welcome to do so here: Donate. If you cannot donate, please tell your friends about the site.

Daily Conversation in Gujarati

Finally, a couple sentences to help you know how to introduce yourself in Gujarati. For a complete list of commonly used sentences, please visit our Gujarati Phrases page. Enjoy!

Common Expressions in Gujarati

English Gujarati
Do you speak English?તમે અંગ્રેજી બોલો છો
tamē aṅgrējī bōlō chō 
Just a littleથોડું થોડું
thōḍuṁ thōḍuṁ 
What's your name?તમારું નામ શું છે
tamāruṁ nāma śuṁ chē 
My name is (John Doe)મારું નામ જોહન ડો છે
māruṁ nāma jōhana ḍō chē 
Mr... / Mrs. ... / Miss...શ્રીમાન, શ્રીમતી, કુમારી
śrīmāna, śrīmatī, kumārī 
Nice to meet you!તમને મળીને આનંદ થયો
tamanē maḷīnē ānanda thayō 
You're very kind!તમે બહુ સારા છો
tamē bahu sārā chō 

Fun Facts

Language Quote: The language of a society changes slowly but steadily with the result that an educated person will not be able to read or understand words in his language written 500 years ago. Do you feel like you can't talk to your parents? Maybe it's because you belong to the Niger-Congo family. More than 1,400 languages are spoken by different members of this family from Africa..

Congratulations! You finished your 4th lesson in Gujarati about prepositions, and directions. Are you ready for the next lesson? We recommend Gujarati Lesson 5. You can also simply click on one of the links below or go back to our Learn Gujarati homepage.