Nouns

Gujarati Lesson 11 (Nouns and Jobs)

Duration: 30 mins

This 11th lesson teaches an important part of speech aspect in Gujarati which is the noun. Also included is a list of vocabulary about jobs and finally some common phrases. I will try to give examples using both vocabulary and grammar. That way it will be easy for you to see the words when they are separate and when they are in a sentence. Going through the whole page should take about 30 min. Make sure to read the pronunciation and hear the audio as well. If you have any question about this course, please email me directly at Gujarati Classes.

Nouns

Nouns are the most used words in Gujarati. They consist of about 35% of part of speech in term of usage. They can help describe living creatures, objects, places, actions, qualities, states of existence, or ideas.

Below is a list of some nouns that you might come across or use very often. That includes some singular and plural forms, as well as feminine and masculine forms. The table contains 3 columns (English, Gujarati, and Audio). Make sure you repeat each word after hearing it by either clicking on the audio button or by reading the pronunciation. That should help with memorization as well as improving your pronunciation.

Nouns in Gujarati

Nouns Gujarati
Catબિલાડી
bilāḍī
Dogકૂતરો
kūtarō
Womanસ્ત્રી
strī
Womenસ્ત્રીઓ
strī'ō
Motherમાતા
mātā
Sisterબહેન
bahēna
Shoesબૂટ
būṭa
Socksમોજા
mōjā
Bookપુસ્તક,ચોપડી
pustaka,cōpaḍī
Booksપુસ્તકો,ચોપડીયો
pustakō,cōpaḍīyō
Starsતારા
tārā
Sunસૂર્ય
sūrya

The following are nouns used in a full sentence. That way you will be able to use the word not only by itself but embedded in a structure.

Gujarati Nouns in a Sentence

English Gujarati
I have a dogમારી પાસે કૂતરો છે
mārī pāsē kūtarō chē
I speak Italianહું ઈટાલિઅન બોલું છું
huṁ īṭāli'ana bōluṁ chuṁ
I live in Americaહું અમેરિકામાં રહું છું
huṁ amērikāmāṁ rahuṁ chuṁ
This is my wifeઆ મારી પત્ની છે
ā mārī patnī chē 
This is my husbandઆ મારા પતિ છે
ā mārā pati chē 
Can you close the door?શું તમે બારણું બંધ કરી શકો?
śuṁ tamē bāraṇuṁ bandha karī śakō?

Questions?

If you have any questions, please contact me using the Gujarati contact form on the header above.

Vocabulary List about Jobs

Below is a list of jobs and occupations in Gujarati. At the end of the list, there will be examples where those terms are used in a sentence.

Jobs in Gujarati

Actorઅભિનેતા
Abhinētā
Actressઅભિનેત્રી
abhinētrī
Artistકળાકાર, ચિત્રકાર, કુશળ કારીગર, શિલ્પી, ધંધાદારી ગવૈયો, નટ ઇત્યાદિ
kaḷākāra, citrakāra, kuśaḷa kārīgara, śilpī, dhandhādārī gavaiyō, naṭa ityādi
Businessmanધંધાદારી – વેપારી માણસ
dhandhādārī – vēpārī māṇasa
Doctorડૉક્ટર
ḍŏkṭara
EngineerEngineer
Engineer
Nurseપરિચારિકા,માંદાની સેવા કરનાર સ્ત્રી અથવા પુરુષ
paricārikā,māndānī sēvā karanāra strī athavā puruṣa
Policemanપોલીસ અધિકારી, પોલીસ સિપાહી
pōlīsa adhikārī, pōlīsa sipāhī
Singerગાયક, ગવૈયો
gāyaka, gavaiyō
Studentવિદ્યાર્થી
vidyārthī
Teacherશિક્ષક
śikṣaka
Translatorભાષાંતરકર્તા, અનુવાદક
bhāṣāntarakartā, anuvādaka

Donations

Our goal is to make this website the best in the world and 100% free. If you donate to us, we will put the donated money into improving the site even more by adding content and services. You are kindly welcome to do so here: Donate. If you cannot donate, please tell your friends about the site.

Daily Conversation in Gujarati

Finally, a list of some commonly used phrases. For a complete list of commonly used sentences, please visit our Gujarati Phrases page. Enjoy!

Common Expressions in Gujarati

English Gujarati
He is a policemanએ પોલીસ અધિકારી છે
ē pōlīsa adhikārī chē 
I have a long experienceહું અનુભવી છું, મારી પાસે લાંબા ગાળાનો અનુભવ છે
huṁ anubhavī chuṁ, mārī pāsē lāmbā gāḷānō anubhava chē 
I'm a new employeeહું નવો કર્મચારી છું
huṁ navō karmacārī chuṁ 
I'm an artistહું કલાકાર છું
huṁ kalākāra chuṁ 
I'm looking for a jobહું કામની શોધ માં છું, હું નોકરી શોધું છું
huṁ kāmanī śōdha māṁ chuṁ, huṁ nōkarī śōdhuṁ chuṁ 
She is a singerતે ગાયિકા છે
tē gāyikā chē 
What's that called in French?ફ્રેન્ચમાં તેને શું કહે છે?
phrēncamāṁ tēnē śuṁ kahē chē?
I have a reservationમારું રિઝર્વેશન છે
Māruṁ rijharvēśana chē
I have to goમારે જવું પડશે
mārē javuṁ paḍaśē 
Where do you live?તમે ક્યાં રહો છો
tamē kyāṁ rahō chō 
Spanish is easy to learnસ્પેનિશ શીખવું સરળ છે
spēniśa śīkhavuṁ saraḷa chē

Fun Facts

Language Quote: ❝One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.❞ ‒Frank Smith

Congratulations! You finished your 11th lesson in Gujarati about nouns, and jobs. Are you ready for the next lesson? We recommend Gujarati Lesson 12. You can also simply click on one of the links below or go back to our Learn Gujarati homepage.