Present Tense

Gujarati Lesson 13 (Present Tense & Survival)

Duration: 30 mins

This 13th lesson deals with the present tense in Gujarati. In addition I included a vocabulary list about survival and emergencies. I will try to give examples using both vocabulary and grammar. That way it will be easy for you to see the words when they are separate and when they are in a sentence. Going through the whole page should take about 30 min. Make sure to read the pronunciation and hear the audio as well. If you have any question about this course, please email me directly at Gujarati Classes.

Present

The present is one of the 3 tenses (past, present, and future) we will be discussing in the next 3 lessons. So it is recommended not to skip any of them because they are all related.

Below is a list of 15 sentences conjugated into the present tense. I focused on the examples you might come across or use very often. The table contains 3 columns (English, Gujarati, and Audio). Make sure you repeat each word after hearing it by either clicking on the audio button or by reading the pronunciation. That should help with memorization as well as improving your pronunciation.

Present Tense in Gujarati

Present Gujarati
I see youહું તને જોઉં છું
huṁ tanē jō'uṁ chuṁ
I write with a penહું પેનથી લખું છું
huṁ pēnathī lakhuṁ chuṁ
You love applesતમને સફરજન ગમે છે
tamanē sapharajana gamē chē
You give moneyતમે પૈસા આપો છો
tamē paisā āpō chō
You play tennisતમે ટેનિસ રમો છો
tamē ṭēnisa ramō chō
He reads a bookતે પુસ્તક વાંચે છે
tē pustaka vān̄cē chē
He understands meતે મને સમજે છે
tē manē samajē chē
She has a catતેની પાસે બિલાડી છે
tēnī pāsē bilāḍī chē
She knows my friendતે મારા મિત્રને જાણે છે
tē mārā mitranē jāṇē chē
We want to learnઅમે શીખવા માંગીએ છીએ
amē śīkhavā māṅgī'ē chī'ē
We think Spanish is easyઅમને લાગે છે કે સ્પેનિશ સરળ છે
amanē lāgē chē kē spēniśa saraḷa chē
You (plural) work hereતમે બધા (બહુવચન) અહીં કામ કરો છો
tamē badhā (bahuvacana) ahīṁ kāma karō chō
You (plural) speak Frenchતમે બધા (બહુવચન) ફ્રેન્ચ બોલો છો
tamē badhā (bahuvacana) phrēnca bōlō chō
They drive a carતેઓ કાર ચલાવે છે
tē'ō kāra calāvē chē
They smileતેઓ સ્મિત કરે છે,હસે છે
tē'ō smita karē chē,hasē chē

Questions?

If you have any questions, please contact me using the Gujarati contact form on the header above.

Survival Expressions

Below is a list of 28 words related to survival expressions such as emergencies, and calling for help. If you can memorize them by heart, you will be able to communicate better when in distress or when providing help to someone else who is in need.

Survival Expressions in Gujarati

Accidentઅકસ્માત
akasmāta
Allergyઍલર્જી
ĕlarjī
Ambulanceએમ્બ્યુલન્સ
ēmbyulansa
Asthmaદમ
dama
Dangerજોખમ
jōkhama
Doctorડૉક્ટર
ḍŏkṭara
Headacheમાથાનો દુખાવો
māthānō dukhāvō
Heart attackહૃદયરોગનો હુમલો
hr̥dayarōganō humalō
Help meમારી મદદ કરો
mārī madada karō
Hospitalહોસ્પિટલ
hōspiṭala
Medicinesદવાઓ
davā'ō
Pharmacyફાર્મસી/દવાની દુકાન
phārmasī/davānī dukāna
Poisonઝેર
jhēra
Policeપોલીસ
pōlīsa
Stomach acheપેટનો સણકો
pēṭanō saṇakō
Strokeપક્ષાઘાત
pakṣāghāta

Donations

Our goal is to make this website the best in the world and 100% free. If you donate to us, we will put the donated money into improving the site even more by adding content and services. You are kindly welcome to do so here: Donate. If you cannot donate, please tell your friends about the site.

Daily Conversation in Gujarati

Finally, here are some common sentences to strengthen your conversation skills. For a complete list of commonly used sentences, please visit our Gujarati Phrases page. Enjoy!

Common Expressions in Gujarati

Are you okay?તમે ઠીક છો?
tamē ṭhīka chō?
Call a doctor!ડૉક્ટરને બોલાવો!
Ḍŏkṭaranē bōlāvō!
Call the ambulance!એમ્બ્યુલન્સને બોલાવો
Ēmbyulansanē bōlāvō
Call the police!પોલીસને બોલાવો!
pōlīsanē bōlāvō!
Calm down!શાંત થાઓ!
Śānta thā'ō!
Fire!આગ!
Āga!
I feel sickમને બીમારી જેવું લાગે છે
Manē bīmārī jēvuṁ lāgē chē
It hurts hereઅહીં દુખે છે
ahīṁ dukhē chē
It's urgent!Urgent છે!
Urgent chē!
Stop!થોભો!
Thōbhō!
Thief!ચોર!
Cōra!
Where is the closest pharmacy?સૌથી નજીક ફાર્મસી ક્યાં છે?
Sauthī najīka phārmasī kyāṁ chē?
You look beautiful! (to a woman)તું બહુ સુંદર લાગે છે
Tuṁ bahu sundara lāgē chē 
You have a beautiful nameતમારું નામ સરસ છે
tamāruṁ nāma sarasa chē 
This is my wifeઆ મારી પત્ની છે
ā mārī patnī chē 
This is my husbandઆ મારા પતિ છે
ā mārā pati chē 

Fun Facts

Language Quote: ❝To have another language is to possess a second soul.❞ ‒Charlemagne

Congratulations! You finished your 13th lesson in Gujarati about the present tense, and survival expressions. Are you ready for the next lesson? We recommend Gujarati Lesson 14. You can also simply click on one of the links below or go back to our Learn Gujarati homepage.