Negation

Gujarati Lesson 7 (Negation and Human Body)

Duration: 30 mins

Lesson number 7 teaches an important aspect in Gujarati which is negation. I'm also including a list of vocabulary about the human body, and finally a conversation about getting to know someone. I will try to give examples using both vocabulary and grammar. That way it will be easy for you to see the words when they are separate and when they are in a sentence. Going through the whole page should take about 30 min. Make sure to read the pronunciation and hear the audio as well. If you have any question about this course, please email me directly at Gujarati Classes.

Negation

Negation is the opposite of an affirmative statement. So basically any negative expression such as "no", "never" "nothing" etc. Knowing how to use the negation form could help you double the number of expressions you could use in a sentence.

Here are some negation expressions that you might come across or use very often. The table contains 3 columns (English, Gujarati, and Audio). Make sure you repeat each word after hearing it by either clicking on the audio button or by reading the pronunciation. That should help with memorization as well as improving your pronunciation.

Negation in Gujarati

Negation Gujarati
Noના
Nothingકઇ નહી
ka'i nahī
Not yetહમણા નહી / હજી નહી
hamaṇā nahī/ hajī nahī
No oneકોઈ નહી
kō'ī nahī
No longerહ​વે નહી
ha​vē nahī
Neverકદી નહિ, ક્યારેય નહિ, જરાય નહિ, બિલકુલ નહિ
kadī nahi, kyārēya nahi, jarāya nahi, bilakula nahi
Cannotન કરી શકો
na karī śakō
Should notન કરવું જોઈએ
na karavuṁ jō'ī'ē

Now we will try to implement some of the negative expressions above into full Gujarati sentences. That way you will be able to use the word not only by itself but embedded in a structure.

Gujarati Negation in a Sentence

English Gujarati
Don't worry!ચિંતા ન કરશો!
cintā na karaśō!
I cannot remember the wordમને એ શબ્દ યાદ નથી આવતો
Manē ē śabda yāda nathī āvatō
I do not speak Japaneseહું જાપાનીઝ નથી બોલતી / બોલતો
huṁ jāpānījha nathī bōlatī/ bōlatō
I don't know!મને ખબર નથી!
manē khabara nathī!
I'm not fluent in Italian yetહું હજી સુધી ચોખ્ખું ઈટાલીયન બોલી શકતો નથી
Huṁ hajī sudhī cōkhkhuṁ īṭālīyana bōlī śakatō nathī
I'm not interested!મને કોઇ રસ નથી!
manē kō'i rasa nathī!
No one here speaks Greekઅહીંયા કોઇ પણ ગ્રીક ભાષા બોલતુ નથી
Ahīnyā kō'i paṇa grīka bhāṣā bōlatu nathī
No problem!કોઈ વાંધો નહીં!
kō'ī vāndhō nahīṁ!
This is not correctઆ સાચુ નથી
Ā sācu nathī
This is wrongઆ ખોટુ છે
ā khōṭu chē
We don't understandઅમને સમજાતુ નથી
amanē samajātu nathī
You should not forget this wordતમારે આ શબ્દ ભૂલ​વો ન જોઈએ / તમે આ શબ્દ ભૂલતા નહી
tamārē ā śabda bhūla​vō na jō'ī'ē/ tamē ā śabda bhūlatā nahī

Questions?

If you have any questions, please contact me using the Gujarati contact form on the header above.

Vocabulary List about the Human Body

Below is a list of 20 words related to human body. If you can memorize them by heart, you might be able to communicate to your doctor if you have amy pain or discomfort.

Human Body List in Gujarati

Body Gujarati
Armહાથ
hātha 
Backપીઠ, પૂંઠ, વાંસો, બરડો
pīṭha, pūṇṭha, vānsō, baraḍō
Chestછાતી, વક્ષ:સ્થળ, ઉર
chātī, vakṣa:Sthaḷa, ura
Earકાન
kāna
Eyeઆંખ
āṅkha
Faceચહેરો
cahērō
Feetપગ
paga
Fingersઆંગળીઓ
āṅgaḷī'ō
Hairવાળ
vāḷa
Handહાથ
hātha
Headમાથું
māthuṁ
Heartહૃદય/દિલ
hr̥daya/dila
Legપગ
paga
Mouthમુખ
mukha
Neckગરદન, ડોક
garadana, ḍōka
Noseનાક
nāka
Shoulderખભો, ખાદ્ય, સ્કંધ
khabhō, khādya, skandha
Stomachપેટ, ઉદર
pēṭa, udara
Teethદાંત
dānta
Tongueજીભ, જિહ્વા
jībha, jihvā

Donations

Our goal is to make this website the best in the world and 100% free. If you donate to us, we will put the donated money into improving the site even more by adding content and services. You are kindly welcome to do so here: Donate. If you cannot donate, please tell your friends about the site.

Daily Conversation in Gujarati

Finally, a list of commonly used expressions about getting to know someone for the first time. For a complete list of commonly used sentences, please visit our Gujarati Phrases page. Enjoy!

Common Expressions in Gujarati

English Gujarati
He feels with his handએ હાથ થી અડે છે
ē hātha thī aḍē chē 
I smell with my noseતમે નાક થી સુંઘો છો
tamē nāka thī suṅghō chō 
She has beautiful eyesએની આંખો સુંદર છે
ēnī āṅkhō sundara chē 
She tastes with her tongueતેણી જીભથી ચાખે છે, તે જીભ થી સ્વાદ લે છે
tēṇī jībhathī cākhē chē, tē jībha thī svāda lē chē
We see with our eyesતમે આંખો થી જુઓ છો
tamē āṅkhō thī ju'ō chō 
You hear with your earsતમે કાન થી સાંભળો છો
tamē kāna thī sāmbhaḷō chō 
How old are you?તમારી ઉંમર શું છે
tamārī ummara śuṁ chē 
I'm (twenty, thirty...) Years oldહું વીસ વર્ષની છું, હું ત્રીસ વર્ષની છું
huṁ vīsa varṣanī chuṁ, huṁ trīsa varṣanī chuṁ
Are you married?શું તમે પરિણીત છો , શું તમે વિવાહિત છો
śuṁ tamē pariṇīta chō, śuṁ tamē vivāhita chō
Do you have children?તમારે બાળકો છે
tamārē bāḷakō chē 
I have to goમારે જવું પડશે
mārē javuṁ paḍaśē 
I will be right back!હું તરતજ પાછો આવીશ
huṁ tarataja pāchō āvīśa 

Fun Facts

Language Quote: English is the official language of the sky! It doesn't matter which country they are from, all pilots speak in English on international flights.

Congratulations! You finished your 7th lesson in Gujarati about negation, and the human body. Are you ready for the next lesson? We recommend Gujarati Lesson 8. You can also simply click on one of the links below or go back to our Learn Gujarati homepage.