Past Tense

Gujarati Lesson 14 (Past Tense & Colors)

Duration: 30 mins

This 14th lesson deals with the past tense in Gujarati. In addition I included a vocabulary list about colors, as well as some basic phrases. I will try to give examples using both vocabulary and grammar. That way it will be easy for you to see the words when they are separate and when they are in a sentence. Going through the whole page should take about 30 min. Make sure to read the pronunciation and hear the audio as well. If you have any question about this course, please email me directly at Gujarati Classes.

Past

The past is one of the 3 tenses (present, past, and future) we will be discussing in the next 3 lessons. So it is recommended not to skip any of them because they are all related.

Below is a list of 15 sentences conjugated into the past tense. I focused on the examples you might come across or use very often. The table contains 3 columns (English, Gujarati, and Audio). Make sure you repeat each word after hearing it by either clicking on the audio button or by reading the pronunciation. That should help with memorization as well as improving your pronunciation.

Past Tense in Gujarati

Past Gujarati
I saw youમેં તમને જોયા
mēṁ tamanē jōyā
I wrote with a penમેં પેનથી લખ્યું
mēṁ pēnathī lakhyuṁ
You loved applesતમને સફરજન ગમ્યાં હતાં
tamanē sapharajana gamyāṁ hatāṁ
You gave moneyતમે પૈસા આપ્યાં
tamē paisā āpyāṁ
You played tennisતમે ટેનિસ રમ્યાં
tamē ṭēnisa ramyāṁ
He read (past tense) a bookતેણે એક પુસ્તક વાંચ્યું
tēṇē ēka pustaka vān̄cyuṁ
He understood meતે મને સમજ્યો હતો
tē manē samajyō hatō
She had a catતેની પાસે બિલાડી હતી
tēnī pāsē bilāḍī hatī
She knew my friendતે મારા મિત્રને ઓળખતી હતી
tē mārā mitranē ōḷakhatī hatī
We wanted to learnઅમે શીખવા માંગતા હતાં
amē śīkhavā māṅgatā hatāṁ
We thought Spanish is easyઅમને લાગ્યું કે સ્પેનિશ સરળ છે
amanē lāgyuṁ kē spēniśa saraḷa chē
You (plural) worked hereતમે બધાએ (બહુવચન) અહીં કામ કર્યું હતું
tamē badhā'ē (bahuvacana) ahīṁ kāma karyuṁ hatuṁ
You (plural) spoke Frenchતમે બધા (બહુવચન) ફ્રેન્ચ બોલ્યા હતા
tamē badhā (bahuvacana) phrēnca bōlyā hatā
They drove a carતેમણે ગાડી ચલાવી
tēmaṇē gāḍī calāvī
They smiledતેઓ હસ્યા
tē'ō hasyā

Questions?

If you have any questions, please contact me using the Gujarati contact form on the header above.

List of Colors in Gujarati

Below is a list of 18 words and expressions related to colors.

Colors in Gujarati

Colors Gujarati
Blackકાળું
kāḷuṁ
Blueઆસમાની રંગ
āsamānī raṅga
Brownબદામી
badāmī
Colorsરંગો
raṅgō
Dark colorઘેરો રંગ
ghērō raṅga 
Grayભૂખરું
bhūkharuṁ
Greenલીલું
līluṁ
Light colorઆચ્છો રંગ
ācchō raṅga 
Orangeકેસરી
kēsarī 
Redલાલ
lāla
Whiteસફેદ
saphēda
Yellowપીળું
pīḷuṁ

Donations

Our goal is to make this website the best in the world and 100% free. If you donate to us, we will put the donated money into improving the site even more by adding content and services. You are kindly welcome to do so here: Donate. If you cannot donate, please tell your friends about the site.

Daily Conversation in Gujarati

Finally, here are some common sentences to strengthen your conversation skills. For a complete list of commonly used sentences, please visit our Gujarati Phrases page. Enjoy!

Common Expressions in Gujarati

English Gujarati
Black is his favorite colorકાળો રંગ તેને પ્રિય છે
kāḷō raṅga tēnē priya chē 
I have black hairમારા વાળ કાળા છે
mārā vāḷa kāḷā chē 
Red is not his favorite colorલાલ રંગ તેનો પ્રિય રંગ નથી
lāla raṅga tēnō priya raṅga nathī 
She drives a yellow carતે પીળી ગાડી ચલાવે છે
tē pīḷī gāḍī calāvē chē 
The sky is blueઆકાશ આસમાની છે
ākāśa āsamānī chē 
Your cat is whiteતમારી બિલાડી કાળી છે
tamārī bilāḍī kāḷī chē 
I enjoyed myself very muchમને બહુ મજા આવી, બહુ આનંદ થયો
manē bahu majā āvī, bahu ānanda thayō 
I agree with youહું તમારી સાથે સહમત છું
huṁ tamārī sāthē sahamata chuṁ 
Are you sure?શું તમને ખાતરી છે
śuṁ tamanē khātarī chē 
Be careful!તમે સાવધાન રહેજો
tamē sāvadhāna rahējō 
Cheers!ચિયર્સ
ciyarsa 
Would you like to go for a walk?તમે મારી સાથે ચાલવા આવશો
tamē mārī sāthē cālavā āvaśō 

Fun Facts

Language Quote: ❝To have another language is to possess a second soul.❞ ‒Charlemagne

Congratulations! You finished your 14th lesson in Gujarati about the past tense, and a vocabulary list about colors. Are you ready for the next lesson? We recommend Gujarati Lesson 15. You can also simply click on one of the links below or go back to our Learn Gujarati homepage.