Feminine

Gujarati Lesson 5 (Feminine and Clothes)

Duration: 30 mins

The 5th Gujarati lesson teaches the use of the gender by creating the feminine from the masculine form. In addition to that, I included a vocabulary list about clothes and finally common phrases about origins. I will try to give examples using both vocabulary and grammar. That way it will be easy for you to see the words when they are separate and when they are in a sentence. Going through the whole page should take about 30 min. Make sure to read the pronunciation and hear the audio as well. If you have any question about this course, please email me directly at Gujarati Classes.

Feminine

Knowing how to derive the feminine from the masculine form is very useful. It can make it easy to have a conversation about family members, pets, or professions. An example would be: "man", "woman", "Cat (fem.)", "cat (masc.)" etc.

Below is a list of 12 masculine and feminine forms that you might come across or use very often. The table contains 3 columns (English, Gujarati, and Audio). Make sure you repeat each word after hearing it by either clicking on the audio button or by reading the pronunciation. That should help with memorization as well as improving your pronunciation.

Masculine vs. Feminine in Gujarati

Feminine Gujarati
Boyછોકરો
chōkarō
Girlછોકરી
chōkarī
Manપુરુષ
puruṣa
Womanસ્ત્રી
strī
Fatherપિતા
pitā
Motherમાતા
mātā
Brotherભાઇ
bhā'i
Sisterબહેન
bahēna
Actorઅભિનેતા
abhinētā
Actressઅભિનેત્રી
abhinētrī
Cat (Masc.)બિલાડો (નર)
bilāḍō (nara)
Cat (Fem.)બિલાડી (માદા)
bilāḍī (mādā)

Now we will try to implement some of the forms above into full Gujarati sentences. That way you will be able to use the word not only by itself but embedded in a structure.

Gujarati Gender in a Sentence

English Gujarati
He is tallતે ઊંચો છે
tē ūn̄cō chē
She is tallતે ઊંચી છે
tē ūn̄cī chē
He is a short manએ બહુ ઉંચો નથી
ē bahu un̄cō nathī
She is a short womanએ બહુ ઉંચો નથી
ē bahu un̄cō nathī
He is Germanતે જર્મન છે
tē jarmana chē
She is Germanતે જર્મન છે
tē jarmana chē
Japanese men are friendlyજાપાનીઝ પુરુષો મૈત્રી કરી લે છે
jāpānījha puruṣō maitrī karī lē chē
Japanese women are friendlyજાપાનીઝ સ્ત્રીઓ મૈત્રી કરી લે છે
jāpānījha strī'ō maitrī karī lē chē

Questions?

If you have any questions, please contact me using the Gujarati contact form on the header above.

Vocabulary List about Clothes

Below is a list of 20 words related to clothes and wearable accessories. Memorizing them by heart can make it easy for you to shop for clothes and maybe get some good bargains.

Clothes List in Gujarati

Clothes Gujarati
Beltપટો
paṭō
Clothesપોશાક,કપડાં
pōśāka,kapaḍāṁ 
Coatઅંગરખો, કોટ, ડગલો, બંડી
aṅgarakhō, kōṭa, ḍagalō, baṇḍī
Dressકપડા , પોશાક
kapaḍā, pōśāka
Glassesચશ્માં
caśmāṁ
Glovesહાથમોજું બહુધા જુદાં આંગળાવાળું
hāthamōjuṁ bahudhā judāṁ āṅgaḷāvāḷuṁ
Hatટોપો
ṭōpō
Jacketજાકીટ
jākīṭa
Pants (Trousers)ટ્રાઉઝર
ṭrā'ujhara
Ringવીંટી . અંગૂઠી
vīṇṭī. Aṅgūṭhī
Shirtખમીસ
khamīsa
Shoesબૂટ
būṭa
Socksમોજા
mōjā
Suitsuit
suit
Sweaterસ્વેટર
svēṭara
Tieગળાપટ્ટી, નેકટાઇ
gaḷāpaṭṭī, nēkaṭā'i
Umbrellaછત્રી
chatrī
Underwearઅંદર પહેરવાના વસ્ત્રો
andara pahēravānā vastrō
Walletપાકીટ, બટવો
pākīṭa, baṭavō
Watchઘડિયાળ, ખિસ્સા ઘડિયાળ
ghaḍiyāḷa, khis'sā ghaḍiyāḷa

Donations

Our goal is to make this website the best in the world and 100% free. If you donate to us, we will put the donated money into improving the site even more by adding content and services. You are kindly welcome to do so here: Donate. If you cannot donate, please tell your friends about the site.

Daily Conversation in Gujarati

Finally, these are a couple of phrases used in conversations to express where you are from or where you live etc. For a complete list of commonly used sentences, please visit our Gujarati Phrases page.

Common Expressions in Gujarati

Do you like my dress?તમને મારો પોશાક ગમ્યો
tamanē mārō pōśāka gamyō 
I lost my socksમારા મોજાં ખોવાઈ ગયા છે
mārā mōjāṁ khōvā'ī gayā chē 
It looks good on youતમારા પર એ સુંદર લાગે છે
tamārā para ē sundara lāgē chē 
She has a beautiful ringએની પાસે સુંદર વીંટી/અંગૂઠી છે
ēnī pāsē sundara vīṇṭī/aṅgūṭhī chē 
These pants (trousers) are longઆ પાયજામો/પાટલૂન લાંબો છે
ā pāyajāmō/pāṭalūna lāmbō chē
These shoes are smallઆ બૂટ / જૂતા/પગરખાં નાના છે
ā būṭa/ jūtā/pagarakhāṁ nānā chē 
Where are you from?તમે ક્યાંના છો
tamē kyānnā chō 
I'm from the U.Sહું યુ એસ થી છું
huṁ yu ēsa thī chuṁ 
I'm Americanહું અમેરીકાન છું
huṁ amērīkāna chuṁ 
Where do you live?તમે ક્યાં રહો છો
tamē kyāṁ rahō chō 
I live in the U.Sહું યુ એસ માં રહું છું
huṁ yu ēsa māṁ rahuṁ chuṁ 
Do you like it here?તમને અહીંયા ગમે છે
tamanē ahīnyā gamē chē 

Fun Facts

Language Quote: It has been estimated that the number of actively spoken languages in the world today is about 6,000..

Congratulations! You finished your 5th lesson in Gujarati about masculine, feminine, and clothes. Are you ready for the next lesson? We recommend Gujarati Lesson 6. You can also simply click on one of the links below or go back to our Learn Gujarati homepage.