Phrases

Thai Phrases (Common Expressions)

Duration: 30 min

Lessons Thai Lessons
Linguistic Thai Vocabulary
Culture Thai Phrases
Structure Thai Grammar

This section contains 400 of the most used phrases in Thai. This should help you improve your speaking, reading and writing. Exploring the whole list will make it easier to start conversations and understand what was said to you. I divided this section into 4 pages, the first 100 are listed on this page, then the rest here: phrases 2, phrases 3, phrases 4. Each page contains 100 common expressions. Going through each page should take about 30 min. Make sure to read the pronunciation and hear the audio as well. If you have any question about this course, please email me directly at Thai Classes.

Phrases Tips

To make sure you are more likely to remember each expression, try to first to read the sentence without hearing it, then click to hear how it is prnounced, then read it out loud 3 times while imagining yourself vividly talking to somone. Also try to practice what you memorized from time to time, to make it stick.

Here are the first 100 common phrases. You will find a lot of them are about greeting someone, introducing yourself or asking where someone is from ... etc. Basically, these are expressions which you might use when starting a conversation with someone you have just met.

Phrases in Thai

Phrases Thai Audio
How are you? (informal)คุณเป็นอย่างไรบ้าง
khuṇ pĕn xỳāngrị b̂āng
How are you? (formal)คุณสบายดีไหม
khuṇ s̄bāy dī h̄ịm
What's up? (colloquial) เป็นไง
pĕn ngị
I'm fine, thank you!สบายดี ขอบคุณ
s̄bāy dī k̄hxbkhuṇ
Hi!สวัสดี
s̄wạs̄dī
Good morning!สวัสดีตอนเช้า
s̄wạs̄dī txn chêā
Good afternoon!สวัสดีตอนบ่าย
s̄wạs̄dī txn b̀āy
Good evening!สวัสดีตอนเย็น
s̄wạs̄dī txn yĕn
And you? (informal)แล้วเธอละ่
læ̂w ṭhex là
And you? (formal)แล้วคุณละ่
læ̂w khuṇ là
Goodก็ดี
k̆dī
We speak two languagesเราพูดได้สองภาษา
reā phūd dị̂ s̄xng p̣hās̄ʹā
They speak four languagesพวกเขาพูดได้สี่ภาษา
phwk k̄heā phūd dị̂ s̄ī̀ p̣hās̄ʹā
I visited one country(ผม / ฉัน) ไปเยี่ยมชมมาหนึ่งประเทศ
(p̄hm/ c̄hạn) pị yeī̀ym chm mā h̄nụ̀ng pratheṣ̄
She visited three countriesเธอไปเยี่ยมชมมาสามประเทศ
ṭhex pị yeī̀ym chm mā s̄ām pratheṣ̄
She has one sisterเธอมี (พี่สาว / น้องสาว) หนึ่งคน
ṭhex mī (phī̀ s̄āw/ n̂xng s̄āw) h̄nụ̀ng khn
He has two sistersเขามี (พี่สาว / น้องสาว) สองคน
k̄heā mī (phī̀ s̄āw/ n̂xng s̄āw) s̄xng khn
Welcome!ยินดีต้อนรับ
yindī t̂xnrạb
Do you like it here?คุณชอบที่นี่ไหม
khuṇ chxb thī̀ nī̀ h̄ịm
See you later!แล้วพบกันใหม่
læ̂w phb kạn h̄ım̀
Thank you very much!ขอบคุณมากมาก
k̄hxbkhuṇ māk māk
I really like it!ฉันชอบมันมาก
c̄hạn chxb mạn māk
Happyมีความสุขดี
mī khwām s̄uk̄h dī
Sadเศร้า
ṣ̄er̂ā
Thank you!ขอบคุณ
k̄hxbkhuṇ
You're welcome! (in response to "thank you")ไม่เป็นไร
mị̀ pĕnrị
Have a nice day!ขอให้มีวันดีดีนะ
k̄hx h̄ı̂ mī wạn dī dī na
Good night!สวัสดีตอนกลางคืน ลาก่อน
s̄wạs̄dī txn klāngkhụ̄n lā k̀xn
Have a good trip!ขอให้เดินทางปลอดภัย
k̄hx h̄ı̂ deinthāng plxdp̣hạy
It was nice talking to you!ดีใจที่ได้เจอและพูดคุยกับคุณ
dīcı thī̀ dị̂ cex læa phūd khuy kạb khuṇ
Am I right or wrong?(ผม / ฉัน) ผืดหรือถูก
(p̄hm/ c̄hạn) p̄hụ̄d h̄rụ̄x t̄hūk
Is he younger or older than you?เขาอ่อนกว่า หรือแก่กว่าคุณ
k̄heā x̀xn kẁā h̄rụ̄x kæ̀ kẁā khuṇ
Is the test easy or difficult?ข้อสอบนี้ ยากหรือง่าย
k̄ĥxs̄xb nī̂ yāk h̄rụ̄x ng̀āy
Is this book new or old?หนังสือเล่มนี้ ใหม่หรือเก่า
h̄nạngs̄ụ̄x lèm nī̂ h̄ım̀ h̄rụ̄x kèā
This is so expensiveสิ่งนี้แพงมาก
s̄ìng nī̂ phæng māk

More Sentences

English Thai Audio
Languages
I don't speak Koreanไม่พูดภาษาเกาหลี
mị̀ phūd p̣hās̄ʹā keāh̄lī
I love the Japanese languageชอบภาษาญี่ปุ่น
chxb p̣hās̄ʹā ỵī̀pùn
I speak Italian(ผม / ฉัน) พูดภาษาอิตาเลียน
(p̄hm/ c̄hạn) phūd p̣hās̄ʹā xitāleīyn
I want to learn Spanish(ผม / ฉัน) อยากเรียนภาษาสเปน
(p̄hm/ c̄hạn) xyāk reīyn p̣hās̄ʹā s̄pen
My mother tongue is Germanภาษาแม่ของ (ผม / ฉัน) คือถาษาเยอรมัน
p̣hās̄ʹā mæ̀ k̄hxng (p̄hm/ c̄hạn) khụ̄x t̄hās̄ʹā yexrmạn
Spanish is easy to learnภาษาสเปนเรียนง่าย เป็นเร็ว
p̣hās̄ʹā s̄pen reīyn ng̀āy pĕn rĕw
Origins
He has a Moroccan rugเขามีพรมจากประเทศโมร็อกโก
k̄heā mī phrm cāk pratheṣ̄ mor̆xkko
I have an American car(ผม / ฉัน) มีรถอเมริกัน
(p̄hm/ c̄hạn) mī rt̄h xmerikạn
I love French cheese(ผม / ฉัน) ชอบเนยแข็งจากฝรั่งเศษ
(p̄hm/ c̄hạn) chxb ney k̄hæ̆ng cāk f̄rạ̀ng ṣ̄es̄ʹ
I'm Italian(ผม / ฉัน) เป็นคนอิตาเลียน
(p̄hm/ c̄hạn) pĕn khn xitāleīyn
My father is Greekพ่อของ (ผม / ฉัน) เป็นคนกรีก
ph̀x k̄hxng (p̄hm/ c̄hạn) pĕn khn krīk
My wife is Koreanภรรยาของผมเป็นคนเกาหลี
p̣hrryā k̄hxng p̄hm pĕn khn keāh̄lī
Countries
Have you ever been to India?คุณเคยไปประเทศอินเดียหรือไม่
khuṇ khey pị pratheṣ̄ xindeīy h̄rụ̄x mị̀
I came from Spain(ผม / ฉัน) มาจากสเปน
(p̄hm/ c̄hạn) mā cāk s̄pen
I live in America(ผม / ฉัน) พำนักอยู่ในอเมริกา
(p̄hm/ c̄hạn) phảnạk xyū̀ nı xmerikā
I want to go to Germany(ผม / ฉัน) อยากไปเยอรมนี
(p̄hm/ c̄hạn) xyāk pị yexrmnī
I was born in Italy(ผม / ฉัน) กำเนิดในอิตาลี
(p̄hm/ c̄hạn) kảneid nı xitālī
Japan is a beautiful countryญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สวยงามมาก
ỵī̀pùn pĕn pratheṣ̄ thī̀ s̄wyngām māk
Long time no seeไม่ได้พบกันมานาน
mị̀ dị̂ phb kạn mā nān
I missed youฉันคิดถึงคุณ
c̄hạn khidt̄hụng khuṇ
What's new?มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นบ้างไหม
mī xarị h̄ım̀«keid k̄hụ̂n b̂āng h̄ịm
Nothing newไม่มีอะไรใหม่เลย
mị̀mī xarị h̄ım̀ ley
Make yourself at home!ทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านนะ
thảtạw tām s̄bāy h̄emụ̄xn xyū̀ b̂ān na
Have a good tripขอให้เดินทางโดยปลอดภัย
k̄hx h̄ı̂ deinthāng doy plxdp̣hạy
Can I practice Italian with you?ฉันสามารถฝึกภาษาอิตตาลีกับคุณได้ไหม
c̄hạn s̄āmārt̄h f̄ụk p̣hās̄ʹā xit tā lī kạb khuṇ dị̂ h̄ịm
I speak French but with an accentฉันพูดภาษาฝรั่งเศสแบบมีสำเนียง
c̄hạn phūd p̣hās̄ʹā f̄rạ̀ngṣ̄es̄ bæb mī s̄ảneīyng
I was born in Miamiฉันเกิดที่ไมอามี่
c̄hạn keid thī̀ mị xā mī̀
I'm from Japanฉันมาจากประเทศญี่ปุ่น
c̄hạn mā cāk pratheṣ̄ ỵī̀pùn
The letter is inside the bookจดหมายอยู่ข้างในหนังสือ
cdh̄māy xyū̀ k̄ĥāng nı h̄nạngs̄ụ̄x
The pen is under the deskปากกาอยู่ใต้โตะ๊
pākkā xyū̀ tı̂ toá
Directionsทิศทาง
thiṣ̄thāng
Can I help you?มีอะไรให้ช่วยไหม (ครับ / คะ)
mī xarị h̄ı̂ ch̀wy h̄ịm (khrạb/ kha)
Can you help me?กรุณาช่วยด้วย (ครับ / ค่ะ)
kruṇā ch̀wy d̂wy (khrạb/ kh̀a)
Can you show me?ขอดูได้ไหม (ครับ / คะ) ช่วยบอกได้ไหม
k̄hx dū dị̂ h̄ịm (khrạb/ kha) ch̀wy bxk dị̂ h̄ịm
Come with me!มาด้วยกัน (ครับ / ค่ะ)
mā d̂wy kạn (khrạb/ kh̀a)
Downtown (city center)ใจกลางเมือง
cıklāng meụ̄xng
Excuse me! (to ask someone)ขอโทษ (ครับ / ค่ะ)
k̄hxthos̄ʹ (khrạb/ kh̀a)
Go straightตรงไป
trng pị
How can I get to the museum? ผมจะไปพิพิธภัณฑ์อย่างไร (ครับ / คะ)
p̄hm ca pị phiphiṭhp̣hạṇṯh̒ xỳāngrị (khrạb/ kha)
How long does it take to get there?การเดินทาง ใช้เวลานานเท่าไหร่ (ครับ / คะ)
kār deinthāng chı̂ welā nān thèā h̄ịr̀ (khrạb/ kha)
I'm lostหลงทาง (ครับ / ค่ะ)
h̄lng thāng (khrạb/ kh̀a)
I'm not from hereผมไม่ใช่คนท้องถิ่น (ครับ / ค่ะ)
p̄hm mị̀chı̀ khn tĥxngt̄hìn (khrạb/ kh̀a)
It's far from hereอยู่ห่างออกไปจากตรงนี้
xyū̀ h̄̀āng xxk pị cāk trng nī̂
It's near hereใกล้ๆ
kıl̂«
One moment please!กรุณารอสักครู่ (ครับ / ค่ะ)
kruṇā rx s̄ạk khrū̀ (khrạb/ kh̀a)
Turn leftเลี้ยวซ้าย
leī̂yw ŝāy
Turn rightเลี้ยวขวา
leī̂yw k̄hwā

Questions?

If you have any questions, please contact me If you simply want to ask a question, please Thai contact form on the header above.

Donations

Our goal is to make this website the best in the world and 100% free. If you donate to us, we will put the donated money into improving the site even more by adding content and services. You are kindly welcome to do so here: Donate. If you cannot donate, please tell your friends about the site.

Here are the rest of the Thai phrases: phrases 2, phrases 3, phrases 4. You can also simply click on one of the links below or go back to our Learn Thai homepage.

Lessons Thai Lessons
Linguistic Thai Vocabulary
Culture Thai Phrases
Structure Thai Grammar