Adjectives

Thai Lesson 2 (Adjectives and Food)

Duration: 30 mins

Lessons Thai Lessons
Linguistic Thai Vocabulary
Culture Thai Phrases
Structure Thai Grammar

This second lesson teaches many important aspect in Thai like adjectives, vocabulary list about food and finally common phrases about greeting. I will try to give examples using both vocabulary and grammar. That way it will be easy for you to see the words when they are separate and when they are in a sentence. Going through the whole page should take about 30 min. Make sure to read the pronunciation and hear the audio as well. If you have any question about this course, please email me directly at Thai Classes.

Adjectives

Knowing adjectives in Thai is a powerful skill. It can make it easy to have a conversation about different topics by simply knowing some key words such as "good", "bad", "right", "wrong" etc. Adjectives are words used to describe or modify another person or thing in the sentence for example: I am happy. Thai is easy.

Below is a list of 20 adjectives that you might come across or use very often. The table contains 3 columns (English, Thai, and Audio). Make sure you repeat each word after hearing it by either clicking on the audio button or by reading the pronunciation. That should help with memorization as well as improving your pronunciation.

Adjectives List in Thai

Adjectives Thai Audio
Tallสูง
s̄ūng
Shortสั้น
s̄ận
Bigใหญ่
h̄ıỵ̀
Wideกว้าง
kŵāng
Longยาว
yāw
Smallเล็ก
lĕk
Thickหนา
h̄nā
Thinบาง
bāng
Newใหม่
h̄ım̀
Old (opposite of new)เก่า
kèā
Cheapไม่ แพง
mị̀ phæng
Expensiveแพง
phæng
Youngหนุ่มสาว
h̄nùm s̄āw
Old (opposite of young)แก่
kæ̀
Wrongผิด
p̄hid
Right (correct)ถูกต้อง
t̄hūk t̂xng
Goodดี
Badเลว
lew
Difficultยาก
yāk
Easyง่าย
ng̀āy

Now we will try to implement some of the words above into full Thai sentences. That way you will be able to use the word not only by itself but embedded in a structure.

Thai Adjectives in a Sentence

English Thai Audio
Am I right or wrong?(ผม / ฉัน) ผืดหรือถูก
(p̄hm/ c̄hạn) p̄hụ̄d h̄rụ̄x t̄hūk
Is he younger or older than you?เขาอ่อนกว่า หรือแก่กว่าคุณ
k̄heā x̀xn kẁā h̄rụ̄x kæ̀ kẁā khuṇ
Is the test easy or difficult?ข้อสอบนี้ ยากหรือง่าย
k̄ĥxs̄xb nī̂ yāk h̄rụ̄x ng̀āy
Is this book new or old?หนังสือเล่มนี้ ใหม่หรือเก่า
h̄nạngs̄ụ̄x lèm nī̂ h̄ım̀ h̄rụ̄x kèā
This is so expensiveสิ่งนี้แพงมาก
s̄ìng nī̂ phæng māk

Questions?

If you have any questions, please contact me If you simply want to ask a question, please Thai contact form on the header above.

Vocabulary List about Food

Below is a list of 50 words related to food such as fruits, vegetables and edible items. If you can memorize them by heart, you will be able to buy many food necessities from the supermarket or off the menu in a restaurant without a problem.

Food List in Thai

Food Thai Audio
Breakfastอาหารเช้า
xāh̄ār chêā
Lunchอาหารกลางวัน
xāh̄ār klāngwạn
Dinnerอาหารเย็น
xāh̄ār yĕn
Mealมื้ออาหาร
mụ̄̂x xāh̄ār
Applesแอปเปิ้ล
xæ ppeîl
Avocadosอโวคาโด
x wo khā do
Bananasกล้วย
kl̂wy
Beansถั่ว
t̄hạ̀w
Breadขนมปัง
k̄hnmpạng
Butterเนย
ney
Carrots แครอท
khærxth
Cheeseชีส
chīs̄
Chickenไก่
kị̀
Coffeeกาแฟ
kāfæ
Cornข้าวโพด
k̄ĥāwphod
Cucumbersแตงกวา
tængkwā
Eggsไข่
k̄hị̀
Figsผลตระกูลมะเดื่อ
p̄hl trakūl madeụ̄̀x
Fishปลา
plā
Foodอาหาร
xāh̄ār
Fruitผลไม้
p̄hl mị̂
Garlicกระเทียม
kratheīym
Grapesองุ่น
xngùn
Ice creamไอติม
xị tim
Lemonsมะนาว
manāw
Lettuceผักกาดขาว
p̄hạk kād k̄hāw
Meatเนื้อ
neụ̄̂x
Milkนม
nm
Olivesมะกอก
makxk
Onionsหัวหอม
h̄ạw h̄xm
Orange juiceนำ้ส้ม
nả̂ s̄̂m
Orangesส้ม
s̄̂m
Peachesลูกพีช
lūk phīch
Pearsลูกแพร
lūk phær
Peppersพริกไทย
phrikthịy
Pineapplesสับประรด
s̄ạb pra rd
Pizzaพิชซ่า
phich s̀ā
Potatoesมันฝรั่ง
mạnf̄rạ̀ng
Pumpkinฟักทอง
fạkthxng
Saladสลัด
s̄lạd
Saltเกลือ
kelụ̄x
Sandwichแซนด์วิช
sænd̒wich
Soda (like Coke)นำ้อัดลม
nả̂ xạdlm
Strawberriesสตรอเบอรี่
s̄t rx be xrī̀
Sugarนำ้ตาล
nả̂ tāl
Teaชา
chā
Tomatoesมะเขือเทศ
mak̄heụ̄xtheṣ̄
Vegetablesผัก
p̄hạk
Waterนำ้
nả̂
Watermelonแตงโม
tængmo

Donations

Our goal is to make this website the best in the world and 100% free. If you donate to us, we will put the donated money into improving the site even more by adding content and services. You are kindly welcome to do so here: Donate. If you cannot donate, please tell your friends about the site.

Daily Conversation in Thai

Finally, a list of sentences If you simply want to ask a question, please vocabulary used in this lesson plus some bonus phrases. For a complete list of commonly used sentences, please visit our Thai Phrases page. Enjoy!

Common Expressions in Thai

English Thai Audio
Are you thirsty?คุณกระหายนำ้ไหม
khuṇ kra h̄āy nả̂ h̄ịm
I'm hungryฉันหิว
c̄hạn h̄iw
Do you have a bottle of water?คุณมีนำ้ซักขวดไหม
khuṇ mī nả̂ sạk k̄hwd h̄ịm
Breakfast is readyอาหารเช้าพร้อมแล้ว
xāh̄ār chêā phr̂xm læ̂w
What kind of food do you like?คุณชอบอาหารประเภทไหน
khuṇ chxb xāh̄ār prap̣heth h̄ịn
I like cheeseฉันชอบชีส
c̄hạn chxb chīs̄
Bananas taste sweetกล้วยมีรสหวาน
kl̂wy mī rs̄ h̄wān
I don't like cucumberฉันไม่ชอบแตงกวา
c̄hạn mị̀ chxb tængkwā
I like bananasฉันชอบกล้วย
c̄hạn chxb kl̂wy
Lemons taste sourมะนาวมีรสเปรี้ยว
manāw mī rs̄ perī̂yw
This fruit is deliciousผลไม้ลูกนี้อร่อย
p̄hl mị̂ lūk nī̂ xr̀xy
Vegetables are healthyผักมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
p̄hạk mī prayochn̒ t̀x s̄uk̄hp̣hāph
Hi!สวัสดี
s̄wạs̄dī
Good morning!สวัสดีตอนเช้า
s̄wạs̄dī txn chêā
Good afternoon!สวัสดีตอนบ่าย
s̄wạs̄dī txn b̀āy
Good evening!สวัสดีตอนเย็น
s̄wạs̄dī txn yĕn
Welcome!ยินดีต้อนรับ
yindī t̂xnrạb
How are you? (informal)คุณเป็นอย่างไรบ้าง
khuṇ pĕn xỳāngrị b̂āng
How are you? (formal)คุณสบายดีไหม
khuṇ s̄bāy dī h̄ịm
What's up? (colloquial) เป็นไง
pĕn ngị
I'm fine, thank you!สบายดี ขอบคุณ
s̄bāy dī k̄hxbkhuṇ
And you? (informal)แล้วเธอละ่
læ̂w ṭhex là
And you? (formal)แล้วคุณละ่
læ̂w khuṇ là
Goodก็ดี
k̆dī

Fun Facts

Language Quote that a palindrome is a word, phrase, number, or other sequence of characters which reads the same backward or forward. Allowances may be made for adjustments to capital letters, punctuation, and word dividers.

Congratulations! You finished your second lesson in Thai about adjectives, and food. Are you ready for the next lesson? We recommend Thai Lesson 3. You can also simply click on one of the links below or go back to our Learn Thai homepage.

Lessons Thai Lessons
Linguistic Thai Vocabulary
Culture Thai Phrases
Structure Thai Grammar