Adverbs

Thai Lesson 18 (Adverbs and Animals)

Duration: 30 mins

Lessons Thai Lessons
Linguistic Thai Vocabulary
Culture Thai Phrases
Structure Thai Grammar

In this 18th lesson we will explore the Thai adverbs, vocabulary list about animals and finally farewell phrases. We will be using both vocabulary and grammar to ensure that you know how to use the words when they are separate and when they are in a sentence. Going through the whole page should take about 30 min. Make sure to read the pronunciation and hear the audio as well. If you have any question about this course, please email me directly at Thai Classes.

Adverbs

In addition to adjectives, adverbs are very essential. This includes adverbs of time ", frequency, manner and place. It can make it easy to have a conversation about different topics by simply knowing some key words such as "yesterday", "always", "quickly", "here" etc. Adverbs can modify adjectives and verbs.

Below is a list of 30 adverbs that you might come across or use very often. The table contains 3 columns (English, Thai, and Audio). Make sure you repeat each word after hearing it by either clicking on the audio button or by reading the pronunciation. That should help with memorization as well as improving your pronunciation.

Adverbs List in Thai

Adverbs Thai Audio
Alreadyแล้ว , เรียบร้อย แล้ว
læ̂w, reīybr̂xy læ̂w
Immediatelyในทันทีทันใด , เดี๋ยวนี้ , โดย ด่วย
nı thạnthī thạndı, deī̌ywnī̂ , doy d̀wy
Last nightเมื่อคืน
meụ̄̀x khụ̄n
Laterทีหลัง
thīh̄lạng
Next weekสัปดาห์ ถัด ไป , อาทิตย์ หน้า
s̄ạpdāh̄̒ t̄hạd pị, xāthity̒ h̄n̂ā
Nowเดี๋ยวนี้
deī̌ywnī̂
Soonในไม่ช้า , เร็วๆ นี้
nı mị̀ cĥā, rĕw«nī̂
Stillยังคง
yạng khng
This morningเช้านี้
chêā nī̂
Todayวันนี้
wạn nī̂
Tomorrowวันพรุ่ง นี้
wạn phrùng nī̂
Tonightคืนนี้
khụ̄n nī̂
Yesterdayเมื่อวาน
meụ̄̀x wān
Yetยัง
yạng
Anywhereทุกแห่ง , ที่ไหน ก็ตาม
thukh̄æ̀ng, thī̀h̄ịn k̆tām
Everywhereทุกที่
thuk thī̀
Hereที่นี่
thī̀ nī̀
Thereที่นั่น
thī̀ nạ̀n
Almostเกือบจะ
keụ̄xb ca
Aloneลำพัง
lảphạng
Carefullyรอบคอบ
rxbkhxb
Quicklyอย่างรวดเร็ว
xỳāng rwdrĕw
Reallyจริงๆ
cring«
Slowlyช้า
cĥā
Togetherด้วยกัน
d̂wy kạn
Veryมาก
māk
Alwaysเสมอ
s̄emx
Neverไม่เคย
mị̀ khey
Rarelyนานๆ
nān«
Sometimesบางครั้ง
bāng khrậng

Let's put some of the adverbs above into full Thai sentences. That way you will be able to use the word not only by itself but embedded in a structure.

Thai Adverbs in a Sentence

English Thai Audio
Do you like it here?คุณชอบที่นี่ไหม
khuṇ chxb thī̀ nī̀ h̄ịm
See you later!แล้วพบกันใหม่
læ̂w phb kạn h̄ım̀
Thank you very much!ขอบคุณมากมาก
k̄hxbkhuṇ māk māk
I really like it!ฉันชอบมันมาก
c̄hạn chxb mạn māk

Questions?

If you have any questions, please contact me If you simply want to ask a question, please Thai contact form on the header above.

Vocabulary List about Animals

Here is a list of 25 words related to farm and wild animals as well as insects. If you can memorize them by heart, you will be able to talk about pets you have in the house or farm.

Animals List in Thai

Animals Thai Audio
Animalสัตว์
s̄ạtw̒
Bearหมี
h̄mī
Birdนก
nk
Butterflyผีเสื้อ
p̄hīs̄eụ̄̂x
Catแมว
mæw
Cowวัว
wạw
Dogสุนัข
s̄unạk̄h
Donkeyลา
Eagleนกอินทรีย์
nk xinthrīy̒
Elephantช้าง
cĥāng
Farmฟาร์ม
fār̒m
Forestป่า
p̀ā
Goatแกะ
kæa
Horseม้า
m̂ā
Insectแมลง
mælng
Lionสิงห์
s̄ingh̄̒
Monkeyลิง
ling
Mosquitoยุง
yung
Mouseหนู
h̄nū
Rabbitกระต่าย
krat̀āy
Sheep (plural)แพะ
phæa
Snakeงู
ngū
Spiderแมงมุม
mængmum
Tigerเสือ
s̄eụ̄x

Donations

Our goal is to make this website the best in the world and 100% free. If you donate to us, we will put the donated money into improving the site even more by adding content and services. You are kindly welcome to do so here: Donate. If you cannot donate, please tell your friends about the site.

Daily Conversation in Thai

Finally, a list of sentences If you simply want to ask a question, please vocabulary used in this lesson plus some bonus phrases. For a complete list of commonly used sentences, please visit our Thai Phrases page. Enjoy!

Common Expressions in Thai

English Thai Audio
Do you have any animals?คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม
khuṇ mī s̄ạtw̒ leī̂yng h̄ịm
Do you sell dog food?คุณขายอาหารสุนัขไหม
khuṇ k̄hāy xāh̄ār s̄unạk̄h h̄ịm
I have a dogฉันมีสุนัข
c̄hạn mī s̄unạk̄h
Monkeys are funnyลิงตลก
ling tlk
She likes catsเธอชอบแมว
ṭhex chxb mæw
Tigers are fastเสือวิ่งเร็ว
s̄eụ̄x wìng rĕw
Badแย่เลย
yæ̀ ley
Happyมีความสุขดี
mī khwām s̄uk̄h dī
Sadเศร้า
ṣ̄er̂ā
Thank you!ขอบคุณ
k̄hxbkhuṇ
You're welcome! (in response to "thank you")ไม่เป็นไร
mị̀ pĕnrị
Have a nice day!ขอให้มีวันดีดีนะ
k̄hx h̄ı̂ mī wạn dī dī na
Good night!สวัสดีตอนกลางคืน ลาก่อน
s̄wạs̄dī txn klāngkhụ̄n lā k̀xn
Have a good trip!ขอให้เดินทางปลอดภัย
k̄hx h̄ı̂ deinthāng plxdp̣hạy
It was nice talking to you!ดีใจที่ได้เจอและพูดคุยกับคุณ
dīcı thī̀ dị̂ cex læa phūd khuy kạb khuṇ

Fun Facts

Did you know? Commonly used adverbs constitute about 15% of sentences in Thai. That means they should not be ignored because sooner or later you will need to use them.

Congratulations! You finished your 18th lesson in Thai about adverbs, and animals. Are you ready for the next lesson? We recommend Thai Vocabulary. You can also simply click on one of the links below or go back to our Learn Thai homepage.

Lessons Thai Lessons
Linguistic Thai Vocabulary
Culture Thai Phrases
Structure Thai Grammar