Phrases

Zulu Phrases (Common Expressions)

Duration: 30 min

Lessons Zulu Lessons
Linguistic Zulu Vocabulary
Culture Zulu Phrases
Structure Zulu Grammar

This section contains 400 of the most used phrases in Zulu. This should help you improve your speaking, reading and writing. Exploring the whole list will make it easier to start conversations and understand what was said to you. I divided this section into 4 pages, the first 100 are listed on this page, then the rest here: phrases 2, phrases 3, phrases 4. Each page contains 100 common expressions. Going through each page should take about 30 min. Make sure to read the pronunciation and hear the audio as well. If you have any question about this course, please email me directly at Zulu Classes.

Phrases Tips

To make sure you are more likely to remember each expression, try to first to read the sentence without hearing it, then click to hear how it is prnounced, then read it out loud 3 times while imagining yourself vividly talking to somone. Also try to practice what you memorized from time to time, to make it stick.

Here are the first 100 common phrases. You will find a lot of them are about greeting someone, introducing yourself or asking where someone is from ... etc. Basically, these are expressions which you might use when starting a conversation with someone you have just met.

Phrases in Zulu

Phrases Zulu Audio
How are you? (informal)Ninjani?
How are you? (formal)Unjani?
What's up? (colloquial) Kunjani?
I'm fine, thank you!Ngikhona, ngiyabonga!
Hi!Sawubona (s) / Sanibona (pl)
Good morning!Sawubona
Good afternoon!Sawubona
Good evening!Sawubona
And you? (informal)Nina?
And you? (formal)Wena?
GoodKuhle
We speak two languagesSikhuluma izilimi ezimbili
They speak four languagesBakhuluma izilimi ezine
I visited one countryNgavakashela izwe elilodwa
She visited three countriesWavakashela amazwe amathathu
She has one sisterUnosisi oyedwa
He has two sistersUnosisi ababili
Welcome!Wamukelekile
Do you like it here?Uyakuthanda lapha?
See you later!Sizobonana!
Thank you very much!Ngiyabonga kakhulu
I really like it!Ngiyithanda ngempela!
HappyJabule
Sad-dumele
Thank you!Ngiyabonga (s) / Siyabonga (pl)
You're welcome! (in response to "thank you")Nami ngiyabonga!
Have a nice day!Ube nosuku oluhle!
Good night!Lala kahle!
Have a good trip!Ube nohambo oluhle! / Hamba kahle!
It was nice talking to you!Kwaze kwamnandi ukukhuluma nawe!
Am I right or wrong?Ngiqinisile noma nginephutha?
Is he younger or older than you?Mncane noma mdala kunawe?
Is the test easy or difficult?Ingabe isivivinyo silula noma sinzima?
Is this book new or old?Ingabe intsha noma indala lencwadi?
This is so expensiveLokhu kubiza kakhulu

More Sentences

English Zulu Audio
Languages
I don't speak KoreanAngisikhulumi isiKhoriya
I love the Japanese languageNgiyaluthanda ulimi lwesiJapane
I speak ItalianNgikhuluma isiNtaliyane
I want to learn SpanishNgifuna ukufunda iSpanishi
My mother tongue is GermanUlimi engaluncela isiJalimane
Spanish is easy to learnKulula ukufunda iSpanishi
Origins
He has a Moroccan rugUnezingubo zase-Moroco
I have an American carNginemoto yaseMelika
I love French cheeseNgiyawuthanda ushizi wase-France
I'm ItalianNgingowase-Italy
My father is GreekUbaba wami umGreki
My wife is KoreanUmkami owase-Korea
Countries
Have you ever been to India?Ingabe uke wafika ENdiya?
I came from SpainNgisuka e-Spain
I live in AmericaNgihlala eMelika
I want to go to GermanyNgifuna ukuya eJalimane
I was born in ItalyNgazalelwa e-Italy
Japan is a beautiful countryIJapane izwe elihle
Long time no seeKudala sagcina ukubonana
I missed youNgikukhumbule
What's new?Yini entsha?
Nothing newAkukho okusha
Make yourself at home!Zizwe usekhaya!
Have a good tripUbe nohambo oluhle
Can I practice Italian with you?Ngingaprakthiza nawe isiNtaliyane?
I speak French but with an accentNgikhuluma isiFulentshi ngendlela yakhona
I was born in MiamiNgazalelwa e-Miami
I'm from JapanNgivela eJapani
The letter is inside the bookIletha iphakathi kwencwadi
The pen is under the deskIpeni lingaphansi kwetafula
DirectionsIziqondiso
Can I help you?Ngingakusiza?
Can you help me?Ungangisiza?
Can you show me?Ungangibonisa?
Come with me!Hamba nami
Downtown (city center)Phakathi nedolobha
Excuse me! (to ask someone)Uxolo!
Go straightHamba uqonde
How can I get to the museum? Ngingafika kanjani endaweni yokugcina amagugu?
How long does it take to get there?Kuyibanga elingakanani ukufika lapho?
I'm lostNgidukile
I'm not from hereAngiyena owalendawo
It's far from hereKukude nalapha
It's near hereKuseduze nalapha
One moment please!Umzuzu owodwa nje!
Turn leftJikela kwesokunxele
Turn rightJikela kwesokudla

Questions?

If you have any questions, please contact me using the Zulu contact form on the header above.

Donations

Our goal is to make this website the best in the world and 100% free. If you donate to us, we will put the donated money into improving the site even more by adding content and services. You are kindly welcome to do so here: Donate. If you cannot donate, please tell your friends about the site.

Here are the rest of the Zulu phrases: phrases 2, phrases 3, phrases 4. You can also simply click on one of the links below or go back to our Learn Zulu homepage.

Lessons Zulu Lessons
Linguistic Zulu Vocabulary
Culture Zulu Phrases
Structure Zulu Grammar